sábado, 12 de marzo de 2011

‘Explosion’ at Japanese nuclear reactor | euronews, world news

‘Explosion’ at Japanese nuclear reactor | euronews, world news

Para asustarse bastante... después de Chernóbil...

No hay comentarios: